Waa’ee Shaayii dhugaa daa’imni dhalattuun dhaamtee duute jedhan irratti: Dr.Nuredin Luketin

Waa'ee Shaayii dhugaa daa'imni dhalattuun dhaamtee duute jedhan irratti: Dr.Nuredin Luketin

0
189

Dubbiin akkana: akka waan daa’imni tokko Hospitaala Asallaatti dhalatee, battaluma dhalate sanitti dhaamsa qorichi Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) garaa duwwaatti ganama shaayii dhuguudha jedhee dabarsee, achumaa boqate wohiitti dubbatame.


Ogeeyyonni fayyaa hospitaalicha keessatti tajaajilan, guyyaa kaleessa daa’imni dhalatee lubbuun isaa darbe kan hin jirre ta’uufi wonti dubbatamaa jirus dhugaa akka hin taane ibsan. San booda namoonni tokko tokko iddoo Asallaa irraa gara iddoo garagaraatti jijjiruu jalqaban. Gariin Ambotti ta’e jedha, gariin biyya Arabatti ta’e jedha, gariin Baalee keessa jedhaa iddoo wolkeessa dhahaa ummata burjaajjessuun erga ammaa itti fuufee jira.


Ganama kana namni hedduun garaa duwwaatti shaayii dhuguu isaas namootuma beeku irraa hubachuu danda’e.


Ammaaf ragaan Shaayiin dhukkuba VaayirasiiKoronaatiif qoricha jedhu hin jiru. Shaayiis ta’ee waan ho’aa fayyadamuun badooma hin qabu. Garuu qorichi qoricha caale dhukkuba kanaaf silaa manuma ofii keessa turuudha, nama irraa meetirii lamaafi sana ol fagaachuudha.


Dubbiin tun waan torbaan sadi dura biyya Iraanitti ta’e tokko na yaadachiifte. Alkooliin Methanol jedhamu tokko VaayirasiiKoronaatiif dawaadha, akka vaayirasichaan hin qabmnes nama irraa dhoorga ololli jedhu hawaasa san keessa deddeemee, namoonni 30 ol ta’an methanol kanaan summayanii du’an, kan laakkofsan heddu ta’an ammoo hospitaala seenani turan.


Kaanaaf waan ololaan goonu irratti of eeggannoo gochuu nu feesisa; keessattuu wontoota nyaataaf dhugaatii ta’uu isaanii hin baratamen yoo ta’e jarjarree gonkumaa fudhachuu hin qabnu.


Lubbuun abbaan hin eegne, woggaa hin eegduu!

Fayya ta’aa, fayyaa argadhaa!
Horaa, bulaa, deebanaa!

©Dr. Nuredin Luke

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here