0FansLike
0FollowersFollow
7FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
Karaalee Vaayirasii KOROONAA Of-irraa eegnuun

Maxxansaalee Haaraa!

Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Kurnan (10) – Dr.Gurmeessaa

Waanan dubbiserraa waa sinii qooda achumaan itti bohaaraa, yaada keessan waliif kennaa ************************************* 1. Yoo balleessaa...

GORSA SOCHII QAAMAA(Ispoortii) YEROO COVID-19 – Dr.Nuredin Luke

Sochii qaamaa haala idilee ta'een hojjachuun fayyaa qaamaafi sammuu keenyaatiif faayidaa hammana hin jedhamne qaba. Dhukkuboota hedduu irrayis nu ittisa. Yeroo COVID-19 kana naanno...

MIIDIYAALEE IDIL-ADDUNYAA

GORSA SOCHII QAAMAA(Ispoortii) YEROO COVID-19 – Dr.Nuredin Luke

Sochii qaamaa haala idilee ta'een hojjachuun fayyaa qaamaafi sammuu keenyaatiif faayidaa hammana hin jedhamne qaba. Dhukkuboota hedduu irrayis nu ittisa. Yeroo COVID-19 kana naanno...

Harma Hoosisuu fi Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) – Dr.Nuredin Luke

¤ Qorannoo erga ammaa godhameen VaayirasiinKoronaa aanan harmaa keessatti hin argamu/hin jiru. Jechuun vaayirasichi aanan harmaa wojji hin bahu. --- --- ¤ Haati COVID-19 qabamte ykn shakkamte...

Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Kurnan (10) – Dr.Gurmeessaa

Waanan dubbiserraa waa sinii qooda achumaan itti bohaaraa, yaada keessan waliif kennaa ************************************* 1. Yoo balleessaa walirratti argan, hiriyyaa biraatti hin haasa'an, facebook irratti post hin...

Koroonaan utuu hin sussukiin fiiga:- Dr.Gurmeessaadhaan

Koroonaan biyya keenya erga seenee saffisaan deemaa hin jiru ykn akka jara baar gamaa baay'ee nu hubaa hin jiru jedhanii namoonni yaadan lakkoofsaan xiqqoo...

Dhukkuba Koroonaatiin walqabatee, Haala yeroo irratti Gorsa Dr.Nuredin Luke

Hanga humna keenyaa xaarrus wonti hundi iddoo torbee lama sadi dura turetti deebi'aa jira. Xaariin ogeessota fayyaa humna mootummaan deeggaramu malee bu'aa hin qabu....

AFRIKAAtti

Koroonaavaayiras: ‘Kutaa dhuunfaa keessatti adda baheen jiraachaa jira’ Tolaa Bariisoo (PhD)

Lammiin Jaappaan guyyaa Jimaataa Koronaavaayirasiin qabamuun mirkanaahe dhaabbata JICA kan barnootarratti hojjetu keessa waan hojjetuuf dhimma kanaaf walargeen isa waliin mari'adheen ture jedhu Dr....

AMEERIKAAtti

EESHIYAtti

HUBANNOO VAAYIRASII KOROONAA

GORSA SOCHII QAAMAA(Ispoortii) YEROO COVID-19 – Dr.Nuredin Luke

Sochii qaamaa haala idilee ta'een hojjachuun fayyaa qaamaafi sammuu keenyaatiif faayidaa hammana hin jedhamne...

Harma Hoosisuu fi Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) – Dr.Nuredin Luke

¤ Qorannoo erga ammaa godhameen VaayirasiinKoronaa aanan harmaa keessatti hin argamu/hin jiru. Jechuun vaayirasichi...

Amaloota Jaalala Fayya Qabeessaa Kurnan (10) – Dr.Gurmeessaa

Waanan dubbiserraa waa sinii qooda achumaan itti bohaaraa, yaada keessan waliif kennaa ************************************* 1. Yoo balleessaa...
error: Content is protected !!