Koroonaan utuu hin sussukiin fiiga:- Dr.Gurmeessaadhaan

Koroonaan biyya keenya erga seenee saffisaan deemaa hin jiru ykn akka jara baar gamaa baay'ee nu hubaa hin jiru jedhanii namoonni yaadan lakkoofsaan xiqqoo...

Dhukkuba Koroonaatiin walqabatee, Haala yeroo irratti Gorsa Dr.Nuredin Luke

Hanga humna keenyaa xaarrus wonti hundi iddoo torbee lama sadi dura turetti deebi'aa jira. Xaariin ogeessota fayyaa humna mootummaan deeggaramu malee bu'aa hin qabu....

Gilaavii/Guuwaantii/Golgituu Harkaa/Uwwistuu Harkaa kana: – Dr.Nuredin Luke

* Ogeessa fayyaa qajeela nama woldhaananiif hojjatoota deeggarsaa dhaabbilee fayyaa keessatti tajaajilaniin ala, namoonni biraa hin godhatinaa. --- * Isa godhachuun carraa Vaayirasichaan qabamuu kan harka...

Waa’ee Shaayii dhugaa daa’imni dhalattuun dhaamtee duute jedhan irratti: Dr.Nuredin Luketin

Dubbiin akkana: akka waan daa'imni tokko Hospitaala Asallaatti dhalatee, battaluma dhalate sanitti dhaamsa qorichi Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) garaa duwwaatti ganama shaayii dhuguudha jedhee dabarsee,...

Koroonaavaayiras: ‘Kutaa dhuunfaa keessatti adda baheen jiraachaa jira’ Tolaa Bariisoo (PhD)

Lammiin Jaappaan guyyaa Jimaataa Koronaavaayirasiin qabamuun mirkanaahe dhaabbata JICA kan barnootarratti hojjetu keessa waan hojjetuuf dhimma kanaaf walargeen isa waliin mari'adheen ture jedhu Dr....

Gaaffiilee Waa’ee Koroonaa Vaayirasii – Dr.Nuuraddiin Lukeetiin

Deebii: Waa'ee Coronavirus fi COVID-19 Lakk. #3 ******************************************** --- VII. Ka'umsi vaayirasii kanaa maaliidha/eessaa ka'ee? * Dhukkubni VaayirasiiKoronaa yeroo ammaa muldhachaa jiru (COVID-19) kun biyya Chaayinaa, magaalaa Wuhan...

Mallatooleen Dhukkuba VaayirasiiKoronaa (COVID-19) maal fa’adha?

- Hoo'a qaamaa (garmalee nama hoo'isuu). - Qufaa (irra jireessaan qufaa gogaa yoo ta'u, namoootni tokko tokko ammoo aakee/aakkita qabaachuu malu). - Dadhabii (garmalee nama dadhabsiisuu). -...

Nu Hordofaa

77,498FansLike
295FollowersFollow
57,280FollowersFollow
24FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Recent Posts

error: Content is protected !!